Bra förutsättningar för solceller Göteborg

Om du funderar på att installera solceller på ditt tak i Göteborg bör du först och främst se över vilka förutsättningar din bostad har för solceller. De flesta tak är mer eller mindre anpassade för solceller men vissa tak har inte bra förutsättningar för att utnyttja solcellers fulla kapacitet. Genom att undersöka hur dina förutsättningar ser ut kan du avgöra om solceller är något för dig.

Skuggning, instrålning, takriktning och lutning

Notera om det finns någon skorsten, flaggstång eller dylikt i närheten som orsakar en skugga på ditt tak. Det kan nämligen påverka hur väl dina framtida eventuella solceller fungerar och hur mycket el de kan producera. Skugga kan påverka produktionen och bör alltid undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Efter solceller är seriekopplade kan skugga på en solpanel påverka stora delar av solcellsanläggningen. Instrålning är en annan viktig sak att titta på när du överväger att installera solceller i Göteborg. Hur stor solinstrålningen är på ditt tak kan påverka hur effektiva Otrolig solceller göteborg blir. Sök på solkarta på internet så får du upp en karta över hur mycket sol det är i snitt i olika delar av Göteborg. Vilken takriktning och taklutning du har kan även påverka hur effektiva dina solceller i Göteborg blir. Takriktning mot sydost, sydväst eller syd ger största årliga produktion av el. Vilken lutning du har på ditt tak kan påverka hur installationen går till och således hur mycket installationen kommer kosta. Med det sagt fungerar de flesta lutningarna bra men vissa är mer optimala än andra.

Elnät för solceller i Göteborg

Se över om ditt elnät är tillräckligt rejält för att hantera elen som din solcellsanläggning kommer producera. Kontakta ditt elnätsföretag om du behöver hjälp så kan de berätta för dig hur elnätets status ser ut i ditt område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *