Digitala Sverige

Digitaliseringsindexet mäter den digitala konkurrenskraften hos över hundratusen svenska företag och myndigheter. Indexet komponeras av flera delområden, så som sökmotorer, sociala medier, utnyttjade verktyg, teknisk prestanda mm. Varje vecka gjordes djupdykningar inom olika branscher eller delområden. Företagets databas växte dagligen och i rapporten som kom ut 2 gånger/år mätte de digitaliseringsgraden hos svenska företag, branscher, kommuner och landsting. De brann för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt!