Eskilstunaföretag efter i Digitaliseringen

Digitalisering 27 mars 2018

En medborgarvänlig digitalisering av kommuner, landsting och företag är en nödvändighet för att klara välfärden framåt. Invånare blir mer digitala och tillskrivs naturligt rollen som kravställare i hur och var de vill möta företag och organisationer i dag. Tidigare räckte det med klassisk analog marknadsföring för företag i mindre städer runt om i landet, men nu när den digitala revolutionen växer sig allt starkare ställs det nya krav. De goda nyheterna för eskilstunabolagen är dock att de som vill öka sin konkurrenskraft kan göra det med relativt enkla medel.

Vi har gjort en djupdykning i Eskilstuna kommun och analyserat hur digitala företagen är i dagsläget. Kommunen hamnar på en 134:e plats när vi jämför med 219 av de svenska kommunerna (kommuner med väldigt få bolag har exkluderats av statistiska skäl). I analysen ingår över 800 företag och topplistan ser ut så här:

Plats

Företag

Digitaliseringsindex

SEO

SEM

Social Media

1

Svenska Gummihuset Aktiebolag

3236

3228

5082

445

2

Sundbyholms Slott AB

2981

2904

2307

468

3

STIGA Sports AB

2902

1987

0

2208

4

Destination Eskilstuna AB

2793

3043

0

704

5

STIGA Sports Group AB

2708

1683

0

1887

6

Eskilstuna Ölkultur AB

2648

1495

0

2053

7

Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag

2646

2746

440

658

8

EcoKraft Sverige AB

2641

2847

0

1346

9

Aquadus VVS AB

2445

195

0

1736

10

Aktiebolaget Gense

2239

2333

0

390

 

Genomgående för samtliga företag i topplistan är att man ligger högre inom SEO (sökmotoroptimering) och generellt lägre inom SEM (sökmotormarknadsföring) och Sociala medier, med undantag för ett fåtal bolag. Här finns utrymme för väldiga konkurrensförbättringar med tanke på den relativt sett låga konkurrensen i kommunen.

Även ett väletablerat företag i en stad eller kommun kan alltid utveckla och höja sin försäljning genom att nå ut till ett ökat antal kunder på flera marknader. Den digitala kommunikationen är oerhört viktig och ger möjligheter som inte bör förbises. I Sverige görs drygt 55 miljoner sökningar om dagen på Google, vilket gör det till en viktig plattform att synas på för alla företag och organisationer. Sökmotormarknadsföring bör därför vara en viktig del i en digital kommunikationsstrategi. Samtidigt kan sökmotorer inte ses som en oberoende kanal då beroendena mellan medier och kanaler tenderar att öka. Här gäller det att både vara populär och relevant för att nå framgång.

Eftersom vi dessutom spenderar mycket tid på sociala medier har de gått från att enbart fungera som presentation till att i vissa fall vara en ren försäljningskanal. Annonsering i sociala medier ger nya och oerhört flexibla möjligheter.

Här kan man hitta en väldigt specifik målgrupp och nå personer som är intresserade av en viss tjänst eller produkt, t ex inom ett specifikt geografiskt område. Genom att skapa unika målgrupper och annonser med hög konverteringsgrad kan man dra rätt typ av trafik till sin hemsida och hitta fler kunder och marknader.

Men kanske den viktigaste frågan man bör ställa sig löpande är; vad gör konkurrenterna?

Har man kartlagt hur konkurrenterna lägger upp sin digitala strategi? Att göra en benchmark mot relevanta konkurrenter och branscher kan ge värdefulla insikter om var man ska lägga fokus och var man kan få högst avkastning på sin digitala investering.

 


Så tas listan fram

De mest digitala företagen i Eskilstuna tas fram genom att analysera bolagens digitala fotavtryck på nätet. Detta inkluderar insamling av stora datamängder från sökmotorer, sociala medier, företagens egna siter och specifika kommersiella datakällor, för att nämna några av källorna till den Big data-lösning som är basen för DigitaliseringsIndexet. Indexet beräknas av unikt framtagna algoritmer.

De företag som är med i analysen är begränsade till aktiebolag med organisationsnummer som börjar på 55 där vi känner till bolagets korrekta web-url samt ekonomiska data. Bolagen som listas är verksamma på den svenska marknaden med en svensk hemsida och sociala medier specifikt för Sverige.

De dotterbolag som är listade har alla egen verksamhet (egen hemsida, separat omsättning osv). I de fall de inte har egen verksamhet är det moderbolaget som analyseras. Denna undersökning omfattar drygt 800 företag.

Poängen som företagen får räknas ut genom en viktad algoritm baserad på varje delområdes branschspecifika riktlinjer. Indexet innehåller fler parametrar än de som visas i listan och de som redovisas är inte en jämt fördelad del av total-indexet, utan viktas efter relevans tillsammans med övriga parametrar (SEO+SEM+Social Media är alltså inte = DigitaliseringsIndex). Viktningen är framtagen i ett samarbete mellan specialister inom varje område och har implementerats algoritmiskt av matematiker som är specialiserade på att skapa avancerade matematiska modeller.

Förenklad förklaring