F.A.Q

Vad är DigitaliseringsIndex?

Digitaliseringsindex var ett verktyg för att mäta digitaliseringsnivån hos företag och organisationer. Digitaliseringsindexet beräknades med hjälp av en digitaliseringsplattform, som uppdaterades kontinuerligt. Med hjälp av sitt Digitaliseringsindex hjälpte företaget till med analyser och rekommendationer, digital marknadsföring, konverteringsoptimering försäljning- och marknadsföring på nätet och mycket annat. Digitaliseringsindexet baseras helt på datadriven analys som är framtaget genom forskning och utveckling.

Jag har sett att Visma redan har ett DigitaliseringsIndex, är tidigare företagets annorlunda?

Det finns ett till Digitaliseringsindex, men vad man kan se är att deras index 100% subjektivt och mäter enbart digitaliserade processer för bokföringshantering hos företag. Detta index tittar utifrån-och-in på hela den digitala kundresan, kräver ingenting från företagen själva och är en helt objektiv bedömning.

Vad menas med digitalisering?

Med digitalisering menas ofta att man ersätter analoga produkter med digitala, men det är egentligen betydligt mer omfattande än så. Med digitalisering menas den process av extrem förvandling vårt samhälle står inför på alla plan, där datorer tar över fler och fler avancerade arbetsuppgifter från oss människor men även skapar möjligheter som tidigare inte fanns.

Vi guidar företag och organisationer genom digitaliseringsprocessen.

Varför är digitalisering lönsamt?

Digitalisering är något som påverkar alla företag, organisationer och även individer. Kunder blir mer digitala och lär sig använda digitala verktyg för att lösa sina problem, och finns man som företag inte där kunden är så förlorar man lönsamhet. Vi lever i en allt mer digital värld och digitalisering är inte bara lönsamt i form av att tjäna pengar på att digitalisera processer och frigöra utrymme för andra delar, utan resultatet om man inte hänger med kan bli rent av skadligt för hela verksamheten.

Vad kan DigitaliseringsIndexet användas till?

Ett DigitaliseringsIndex kan användas som underlag för en digital strategi eller anpassas för att skapa kundspecifika Big Data-lösningar för att identifiera affärsmöjligheter och stödja snabbare beslutfattande.

DigitlaiseringsIndexet är ett mått på ett företags digitala konkurrenskraft.

Hur mätte jag min egen digitaliseringsnivå?

Du kunde göra en mätning av ditt företag eller så kunde du höra av dig till oss så hjälpte vi dig vidare.

Hur ofta kördes DigitaliseringsIndexet?

Detta index uppdaterades kontinuerligt men företaget tog ett större grepp om den svenska digitaliseringsnivån i en sammanfattad rapport två gånger per år; i februari och under hösten. För deras kunder så uppdaterades deras index i realtid, och varje gång algoritmen uppdaterades kom kunden att kunna välja vilken generation av algoritm de ville använda i sin jämförelse.

Hur fick jag tag på Digitaliseringsindex?

Resultatet av analysen för ett företag och dess utvalda konkurrenter redovisas i en rapport eller en realtidsrapport via en webbtjänst, som uppdateras löpande. På digitaliseringsindex.se kan man följa uppdateringen av branschindex och mycket annat.

Hur tas Digitaliseringsindex fram?

Företaget samlade in stora mängder data från internet och andra källor via en så kallad Big Data-plattform. Från en stor mängd källor gjordes beräkningar med hjälp av ett stort antal parametrar. Källorna kan vara allt från sökmotorer, sociala medier, databaser med ekonomiska nyckeltal, hemsidor, och fler specifika sajter. Den insamlade informationen sammanfattas i vårt Digitaliseringsindex.

Hur garanteras kundernas integritet?

Datan som samlas in om en specifik kund visas enbart för den kunden. Det som visas på digitaliseringsindex.se är sammanfattade siffror och ingen detaljerad kundinformation. Denna plattform har tidigare ägare byggt på egen hand och lagt stor vikt vid att skydda deras databas.