Hur digitala är företagen i Uppsala?

Digitalisering 18 maj 2018

En medborgarvänlig digitalisering av kommuner, landsting och företag är en nödvändighet för att klara välfärden framåt. Invånare blir mer digitala och tillskrivs naturligt rollen som kravställare i hur och var de vill möta företag och organisationer i dag. Tidigare räckte det med klassisk analog marknadsföring för företag i mindre städer runt om i landet, men nu när den digitala revolutionen växer sig allt starkare ställs det nya krav. De goda nyheterna för Uppsalabolagen är dock att de som vill öka sin konkurrenskraft kan göra det med relativt enkla medel.

Vi har gjort en djupdykning i Uppsala kommun och analyserat hur digitala företagen är i dagsläget. Kommunen hamnar på en 94:e plats när vi jämför med 219 av de svenska kommunerna (kommuner med väldigt få bolag har exkluderats av statistiska skäl). I analysen ingår över 2000 företag och topplistan ser ut så här:

Plats

Företag

DigitaliseringsIndex

SEO

SEM

Social Media

1

Uppsala Konsert och Kongress AB

4198

3142

3156

2046

2

Scandinavian Car Styling AB

4119

3307

5260

2505

3

KitchenTime AB

3963

3617

6800

468

4

Svenska Resegruppen AB

3939

3842

7196

270

5

Upplands Lokaltrafik Aktiebolag

3876

3723

1977

1984

6

Upplands Motor AB

3834

3203

3003

927

7

inkClub AB

3819

3609

6094

700

8

SLU Holding AB

3719

4274

2145

1469

9

TIEROOM AB

3668

2167

2746

1985

10

Frilans Finans Sverige AB

3567

3075

2785

566

11

Memira AB

3518

3071

3625

1891

12

Gallerix AB

3463

3258

4279

449

13

Abroadum Språkpunkten Språkresor AB (nytt namn: eduplanet)

3427

1728

4290

361

14

Nya Destination Uppsala AB

3211

3423

667

2350

15

Yogakollektivet Sverige AB

3197

2304

437

2341

16

Personlig Almanacka Nordic AB

3196

3127

1723

939

17

S Motorcyklar AB

3126

2339

2068

1932

18

IP-Only AB

3060

3399

331

1461

19

Womens Wellness i Uppsala AB

2996

1522

643

1858

20

Wasabi Web AB

2942

1834

113

1872

Genomgående för samtliga företag i topplistan är att man ligger högre inom SEO (sökmotoroptimering) och man jobbar aktivt med SEM (sökmotormarknadsföring) och Sociala medier, med undantag för ett fåtal bolag. Här finns utrymme för väldiga konkurrensförbättringar med tanke på den relativt sett låga konkurrensen i kommunen.

Även ett väletablerat företag i en stad eller kommun kan alltid utveckla och höja sin försäljning genom att nå ut till ett ökat antal kunder på flera marknader. Den digitala kommunikationen är oerhört viktig och ger möjligheter som inte bör förbises. I Sverige görs drygt 55 miljoner sökningar om dagen på Google, vilket gör det till en viktig plattform att synas på för alla företag och organisationer. Sökmotormarknadsföring bör därför vara en viktig del i en digital kommunikationsstrategi. Samtidigt kan sökmotorer inte ses som en oberoende kanal då beroendena mellan medier och kanaler tenderar att öka. Här gäller det att både vara populär och relevant för att nå framgång.

IT-branschen

För Uppsala har vi även tagit fram en lista på de mest digitala företagen inom IT-branschen. Här ligger man generellt lägre om man jämför med den totala topplistan, och man arbetar inte i lika stor utsträckning med SEO och SEM.

Plats

Företag

DigitaliseringsIndex

SEO

SEM

Social Media

1

IP-Only AB

3060

3399

331

1461

2

Wasabi Web AB

2942

1834

113

1872

3

I.A.R. Systems Aktiebolag

2713

1724

0

1616

4

Deal Management Nordic AB

2480

998

0

863

5

Svensk e-identitet AB

2235

1562

1956

0

6

Consoden Aktiebolag

1993

1292

0

1070

7

Fonia AB

1963

1243

0

304

8

Connectel AB

1949

550

0

303

9

Aurora Innovation Aktiebolag

1884

354

0

366

10

CompuGroup Medical Sweden AB

1862

2467

0

0

 

Den viktigaste frågan man bör ställa sig löpande är; vad gör konkurrenterna?

Har man kartlagt hur konkurrenterna lägger upp sin digitala strategi? Att göra en benchmark mot relevanta konkurrenter och branscher kan ge värdefulla insikter om var man ska lägga fokus och var man kan få högst avkastning på sin digitala investering.

Som bransch behöver IT-branschen bli bättre på att förklara värdet av digitalisering och teknikinnovationer, annars riskerar man ett moment 22 där företag halkar efter, och därmed blir omkörda av snabbfotade konkurrenter. Då riskerar man att hamna i ett tufft läge som är oerhört svårt att ta sig ur.

Att göra en digitaliseringsresa behöver inte vara så komplicerat som många tror, men det kan vara till stor fördel att tidigt välja en kunnig partner. Det handlar om att se efter vilka behov man har och därefter undersöka om lösningen går att digitalisera.


Så tas listan fram

De mest digitala företagen i Uppsala tas fram genom att analysera bolagens digitala fotavtryck på nätet. Detta inkluderar insamling av stora datamängder från sökmotorer, sociala medier, företagens egna siter och specifika kommersiella datakällor, för att nämna några av källorna till den Big data-lösning som är basen för DigitaliseringsIndexet. Indexet beräknas av unikt framtagna algoritmer.

De företag som är med i analysen är begränsade till aktiebolag med organisationsnummer som börjar på 55 där vi känner till bolagets korrekta web-url samt ekonomiska data. Bolagen som listas är verksamma på den svenska marknaden med en svensk hemsida och sociala medier specifikt för Sverige.

De dotterbolag som är listade har alla egen verksamhet (egen hemsida, separat omsättning osv). I de fall de inte har egen verksamhet är det moderbolaget som analyseras. Denna undersökning omfattar drygt 2000 företag.

Poängen som företagen får räknas ut genom en viktad algoritm baserad på varje delområdes branschspecifika riktlinjer. Indexet innehåller fler parametrar än de som visas i listan och de som redovisas är inte en jämt fördelad del av total-indexet, utan viktas efter relevans tillsammans med övriga parametrar (SEO+SEM+Social Media är alltså inte = DigitaliseringsIndex). Viktningen är framtagen i ett samarbete mellan specialister inom varje område och har implementerats algoritmiskt av matematiker som är specialiserade på att skapa avancerade matematiska modeller.

indexförklaring