Rivning Stockholm kräver noggrann planering

  • av
En rivning Stockholm

Att riva ett hus på ett säkert sätt är lika viktigt som att bygga ett. Förr i tiden kunde en rivning i Stockholm gå ganska så vilt till men så är det inte idag. Vid en rivning i Stockholm idag finns det många faktorer som man måste ta hänsyn till och rivningen måste noggrant planeras så att den sker på ett säkert sätt. Inget får okontrollerat rasa och inga miljöfarliga ämnen får spridas. Alla hus är olika och det betyder även att den ena rivningen i Stockholm inte är den andra lik. Det är skillnad på slott och koja om man säger så och en rivning av ett mindre hus är inte samma sak som en rivning av ett höghus i centrala Stockholm.

Inför rivning i Stockholm studeras ritningar

För att en rivning i Stockholm eller någon annanstans ska gå säkert till för de som ska utföra den måste man först få information om hur byggnaden är konstruerad. Det är först när man vet hur den är byggd och vilka material som har använts som man kan göra en ordentlig planering. Man behöver veta om stabilitet och bärförmåga är tillräckliga för att alla moment i rivning Stockholm ska vara säker. Ofta studerar man ritningar men man tar även prover för att se om det finns några miljöfarliga och hälsovådliga material i byggnaden.

Asbest kräver en speciell utbildning

När man utför ett rivningsprojekt i Stockholm arbetar man aldrig ensam och det är alltid någon som har huvudansvaret. Det finns vissa risker med rivning i Stockholm, därför måste processen alltid ledas av en erfaren och utbildad person. Förr i tiden använde man ofta asbest som isolering då man byggde och det är viktigt att både omgivning och de som utför rivningen skyddas och att rivningen sker på ett säkert sätt. Det finns speciella regler som man alltid följer då man river asbest så att inga partiklar sprids till omgivningen. Alla som arbetar med rivning av asbest måste ha en speciell utbildning för just detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *